visie en werkwijze

Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen.

Onze bewoners worden aangesproken op hun sociale vermogens en gesterkt in hun gevoelens van volwaardigheid. Concreet gebeurt dit door hen zinvol werk te bieden, hen deel te laten uitmaken van een leefgemeenschap. We betrekken hen bij de dagelijkse gang van zaken in huis en besluitvorming en we nemen deel aan culturele activiteiten.

Wij brengen ritme aan in het leven: grote en kleine regelmaten in de dagen, weken en seizoenen met vaste gewoonten en gebruiken. Dit geeft zekerheid en rust. Aventurijn is een veilig thuis voor zijn bewoners.
In het communiceren met onze bewoners sluiten wij aan bij hun mogelijkheden en gebruiken middelen als picto’s, foto’s en communicatieschriftjes als dat wenselijk is.


Onze bewoners hebben een matige of ernstige verstandelijke beperking en hebben daardoor nauwelijks of geen tijdsbesef. Om hun innerlijke rust te bewaken, stimuleren wij hen om in het hier en nu te blijven en begeleiden hen in hun emotionele leven.


Wij gaan veel naar buiten, wandelen en/of fietsen. Natuurbeleving is in onze visie belangrijk voor het welzijn van onze bewoners.


Voor elke bewoner wordt een ondersteuningsplan gemaakt. Dit wordt in overleg met ouder/vertegenwoordiger opgesteld en jaarlijks geëvalueerd. Twee maal per jaar, of vaker als dit nodig is, is er overleg met de ouders of vertegenwoordiger over de ontwikkeling van hun kind. Zo mogelijk is de bewoner hier zelf ook bij aanwezig. De begeleiders van de dagbesteding kunnen hierbij ook worden uitgenodigd. Zodoende wordt gestimuleerd, dat de bejegening op de verschillende plekken aansluit bij elkaar.


De bewoners hebben hun huisarts in Vierlingsbeek. Indien gewenst, kan er specialistische ondersteuning gezocht worden bij een orthopedagoog, AVG-arts of andere (para)medische deskundige.


Wij voeren zelf de dagelijkse zorg voor onze bewoners uit. Wij kunnen terugvallen op enkele vaste invalkrachten, die ons af en toe de zorg uit handen nemen. Dit zijn altijd gekwalificeerde ervaren pedagogische begeleiders.

 

gezinshuis Aventurijn Spoorstraat 12 5821 BD Vierlingsbeek telefoon 0478 512205