voor wie

In Aventurijn kunnen (jong)volwassenen wonen met een matige of ernstige verstandelijke beperking of een andere ontwikkelingsstoornis. Wij richten ons op mensen die in een gewoon huis willen en kunnen wonen, deel uitmakend van het leven in een gewoon dorp. De bewoners moeten mobiel zijn, omdat de bewonerskamers op de eerste verdieping liggen. Wij nemen regelmatig deel aan sociale en culturele activiteiten in het dorp.

Ook kunnen bij ons mensen logeren en leren wonen als opstap naar een toekomstig definitief wonen.

Wij bieden een leven met veel structuur en regelmaat. Dat is belangrijk voor mensen die baat hebben bij het aansluiten bij een bestaande dagindeling en telkens terugkerende activiteiten. Wij zijn er, net als in elk gezin, elke dag en begeleiden onze bewoners in hun dagelijkse leven. Zo biedt Aventurijn veel veiligheid en houvast.

De bewoners hebben hun dagbesteding buiten Aventurijn.
Naast eigen hobby’s of activiteiten die de bewoners zelf graag doen, bieden wij in de vrije tijd activiteiten in en om het huis. Wij gaan vaak naar buiten om te fietsen of te wandelen. Wij zijn actief in de tuin. En verwerken groenten, fruit, kruiden uit de tuin in de eigen keuken. De bewoners worden begeleid in het meehelpen op een manier die voor hen haalbaar is. Deelnemen aan kleine stukjes uit het proces van tuinieren, bakken, koken of jam maken, geeft veel voldoening en groei.

Wij kunnen zorg verlenen aan mensen die beschikken over een geldig indicatiebesluit voor AWBZ-zorg. De geboden zorg kan gefinancierd worden vanuit een persoonsgebonden budget.

 

gezinshuis Aventurijn Spoorstraat 12 5821 BD Vierlingsbeek telefoon 0478 512205